HİZMETLERİMİZ

Yardım almak için lütfen bizimle iletişime geçin

Bandırma Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi

Psikolojik Değerlendirme

Etkili bir terapi-tedavi sürecinin ilk koşulu detaylı bir değerlendirmeyi gerektirmektedir. Sorunun ne olduğu ve neden kaynaklandığının anlaşılmasıyla nasıl iyileştirileceği kolaylaşmaktadır.

Psikolojik Testler

Tüm dünyada kullanılan psikolojik testlerle doğru tanıya ışık tutmak, tanı ve tedavi sürecine değerli katkılar sağlamaktadır. WIS-4: 6-16yaş çocuklar için zeka testi. Kliniğimizde Türkiye’de en kapsamlı ve en geçerli olan WISC-4 zeka testi uygulanmaktadır. WISC-4 Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları tamamlanmış en güncel çocuk ve ergen zekâ ölçeği olma özelliği taşımaktadır. WISC-4 (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği–IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocuk ve ergenlerin bilişsel işlevlerini kapsamlı bir şekilde değerlendiren bir zeka testidir. Bireyin zihinsel becerileri arasında zayıf ve güçlü yönlerini analiz ederek doğru eğitim veya tedavi programını planlamada son derece faydalı olmaktadır. Ayrıca sonuçları klinik bulgularla bir arada değerlendirilerek özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, zihinsel yetersizlik veya üstün yeteneklilik gibi alanlarda tanı konmasına destek olmaktadır.
AGTE ( 6 yaşından küçük çocukların gelişim düzeyi hakkında kapsamlı bilgi verir. Aile ile yapılandırılmış görüşmeyle yapılır)
Dikkat testleri :Burdon ve d2 dikkat testleri
*Wais (Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği)
MMPI: Kişilik testi,
SCL-90: Hastalık tarama testleri
*Nöropsikolojik Testler (Dikkat, bellek gibi bilişsel süreçleri araştırır)

Bandırma Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi
Bandırma Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi

Psikofarmakolojik Tedavi

Gerekli durumlarda psikofarmakolojik tedavi uygulanmaktadır.

EMDR Terapi

Beynimiz kendisine ulaşan her bilgiyi işler ve işlenen bilgiyi ilgili anı anına aktarır. Kişinin deneyimlediği yaşantı ile ilişkili bilgiler ileride kullanılmak üzere bilgi anı ağlarında depolanır. Fakat kişi travmatik veya kendisine rahatsızlık veren bir yaşam olayı yaşadığında travma ile ilgili bilgi beyinde olması gerektiği gibi işlenemez. Yaşanan olumsuz olayla ilişkili düşünceler, duygular, imgeler, beden duyumları beyinde işlenemeden, yaşandığı haliyle depolanır. Bu olumsuz yaşam olayları işlenemedikleri için, olayın üzerinden uzun zaman geçtikten sonra dahi tetiklendiklerinde kişi bu anıyı tekrar yaşar gibi etkilenir. EMDR terapisi travma, fobiler, ve olumsuz yaşam olaylarının yol açtığı duygusal sorunlar gibi birçok sorunda kullanılan bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Bandırma Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi
Bandırma Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi

Çift-Aile Terapisi

 • Evlilik içi çatışmaları çözmek
 • Eşlerin duygusal gereksinimlerinin algılanmasını ve bunların doyurulmasını sağlamak
 • Eğer varsa bireydeki ruhsal belirtileri ve işlevsel bozuklukları ilişki içinde ele almak ve düzeltmeye çalışmak
 • İletişim becerilerinin artırılmasını sağlamak
 • Sorunun çözümü için eşlerin kullanabileceği davranışları belirleyip, kullanma becerilerini uygulamaya koymak
 • Eşlerin karşılaştığı travmatik olaylar, fiziksel ya da ruhsal problemler gibi zorlayıcı yaşam olayları karşısında problem çözme becerilerinin artırılmasını amaçlar
Evlilik/çift terapisinde sorunlar her bir çiftten ayrı ayrı dinlendikten sonra üzerinde uzlaşılan bir problem sıralaması yapılır ve öncelik sırasına göre bu sorunlar çiftle birlikte ele alınır. Görüşme arasındaki günlerde çifte uygulamaları için bazı egzersizler verilebilir.

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi Nedir? Çocukların yetişkinler gibi kendini ifade etmeleri kolay değildir. Oyun terapisi ile çocuklar; kelimeleri kullanmak yerine oyun ve oyuncaklar aracılığıyla kendini ifade edebilmeyi, risk alabilmeyi, günlük yaşamda baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışları değiştirebilmeyi öğrenir.

Oyun terapisi hangi durumlarda, kimlere uygulanır?

 • Öfke Kontrolü
 • Kayıp ve yas sürecindeki çocuklar
 • Anne-baba ayrılması veya aile ilişkilerinin bozulması
 • Travmatik yaşam olayları ve krizler (Doğal felaketler vb.)
 • Davranış bozuklukları
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Depresyon
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Boşanmış ailelerin çocuklarına,
 • Evlat edinilmiş veya terkedilmiş çocuklara,
 • Aile içi şiddet gören çocuklara,
 • Okulda zorbalık gören veya zorbalık yapan çocuklara,
 • Kaygı, korku ve fobileri olan çocuklara,
 • Uyku bozukluğu ve kâbusları olan çocuklara,
 • Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklara,
 • Ailede kayıp ve yas olan çocuklara,
 • Duygusal, fiziksel ve cinsel tacize uğramış çocuklara,
 • Konuşma bozukluğu olan çocuklara
 • Arkadaş edinmede güçlük çeken çocuklara,
 • Ders çalışma ve okuma problemi olan çocuklara,
 • İçe çekilmiş ve sürekli mutsuz olan çocuklara
 • Alt ıslatma problem olan çocuklara
 • Özgüven yapılandırmasına ihtiyacı olan çocuklara
 • Tırnak yeme, Parmak emme alışkanlıkları olan çocuklara
 • Öğrenme güçlüğü çeken çocuklara
✔️Oyun Terapisi uygulanmaktadır.

Bandırma Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi
Bandırma Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bu terapinin dayandığı bilişsel-davranışçı kurama göre, hastanın sorunları ve hastalık belirtileri, geçmiş yaşam deneyimleriyle nedensel ilişki içinde olan bozulmuş düşünceler, duygular ve davranışlarla ilişkilidir. Bilişsel davranışçı terapide sorunlu düşünceler ve inançlar terapi sürecinde olumlu yönde değiştirilebilirse olumsuz duygu ve davranışlarında düzelmesine yardımcı olur