Psikolog Melda Dönmez

Hakkında

İstanbul Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Eğitim hayatı süresince Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Birimi ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hemotoloji Bölümünde stajer psikolog olarak görev almıştır. 2013 yılından itibaren çocuk, ergen, ve yetişkinlerle Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla çalışmaya devam etmekte olan Melda Dönmez, tanı ve değerlendirme amacıyla psikolojik testlerden etkin şekilde yararlanmaktadır. Çocuk ve ergenlere uygulanan WÇZÖ-IV Zeka testi, Denver Gelişim Değerlendirme Testi, Çocuk Değerlendirme Testleri, Projektif Duygusal Değerlendirme testleri; ergen ve yetişkinlerde kullanılan MMPI Kişilik Testi, SCL 90 gibi Projektif testlerin uygulanması ve değerlendirilmesinde uzmandır. Ayrıca çocuk danışanlarda tedavi etkinliğinde ciddi başarılar alınan OYUN TERAPİ’si eğitimi almış ve bu konuda uzmanlaşmıştır. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Evli ve bir çocuk annesi olan Melda Dönmez çalışmalarını ağırlıklı olarak çocuklara oyun terapi, ergen ve de yetişkinlerle bireysel terapiler ile sürdürmekte; ailelere çocuklarıyla ilişkileri için destek vermektedir. Ayrıca akademik ve kurumsal danışmanlıkta sağlamaktadır. İstanbul Üniveristesi Çocuk Gelişiminde ikinci üniversite kapsamında eğitimini sürdürmektedir. 2019 yılı Eylül ayından Psikiyatrist Dr. Deniz Yıldız ile birlikte kurdukları Bandırma Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi’nde danışanlarına hizmet vermektedir.